Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 25.06.2018 13:50:35

Dobrodošli na novu internet prezentaciju Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 

Plan i program organizovanja traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu, usklađen sa međunarodnim standardima, shodno svojim ovlašćenjima, propisao je direktor Direktorata. 

Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije je nadležan za potpunu organizaciju traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije u skladu sa Planom i Programom organizovanja traganja i spasavanja u civilnom vazduhoplovstvu Republike Srbije, a na osnovu ICAO-Aneksa 12. Čikaške konvencije i Zakona o vazdušnom saobraćaju.
 
Poslovi Direktorata u oblasti traganja i spasavanja se odnose na:
 
  • organizovanje centra za traganje i spasavanje;
  • vršenje obuke za postupke traganja i spasavanja;
  • određivanje učesnika u postupku traganja i spasavanja.