Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije - 20.03.2018 16:35:24

Dobrodošli na novu internet prezentaciju Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 

Zakoni

 1. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15) - nezvanični prečišćeni tekst;
 2. Zakon o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 73/10);
 3. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 57/11);
 4. Zakon o izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 93/12);
 5. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju (“Službeni glasnik RS”, broj 45/15);
 6. Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 87/11);
 7. Zakon o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 66/15);
 8. Zakon o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, broj 66/15);

Podzakonski propisi

2016. godina

 1. Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RS“, broj 61/16);
 2. Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza i nekomercijalnog letenja („Službeni glasnik RS, broj 55/16);
 3. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na performanse i interoperabilnost nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS, broj 55/16);
 4. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, br. 47/16 i 48/16-ispravka);
 5. Pravilnik o izmeni Pravilnika o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, broj 48/16);
 6. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 40/16);
 7. Pravilnik o pružanju usluga informisanja vazduhoplova u letu i upotrebi izraza na srpskom jeziku („Službeni glasnik RS“, broj 39/16);
 8. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova („Službeni glasnik RS“, broj 39/16);
 9. Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 31/16);
 10. Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 28/16);
 11. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 18/16);
 12. Pravilnik o pružanju usluga kontrole letenja i usluga uzbunjivanja (Sl. glasnik RS, br. 15/16)
 13. Pravilnik o potvrdama o obučenosti i sertifikatima osoblja koje obavlja pregled obezbeđivanja i centrima za obuku vazduhoplovnog osoblja u oblasti obezbeđivanja u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 4/16);
 14. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16);
 15. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16);

2015. godina

 1. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 139 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16);
 2. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 138 od 9. decembra 2015. godine („Službeni glasnik RS“, broj 3/16);
 3. Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje saglasnosti za korišćenje aerodroma, odnosno helidroma („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 4. Pravilnik o utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 108/15); -
 5. Pravilnik o bespilotnim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 108/15);
 6. Pravilnik o pružanju usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica („Službeni glasnik RS“, broj 96/15);
 7. Pravilnik o utvrđivanju uslova za usaglašenu dodelu i upotrebu Mode S upitnih kodova za Jedinstveno evropsko nebo („Službeni glasnik RS“, broj 96/15);
 8. Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 93/15);
 9. Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 87/15);
 10. Pravilnik o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima („Službeni glasnik RS“, broj 83/15);
 11. Pravilnik o uslovima pod kojima se izdaje odobrenje stranom avio-prevoziocu za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Republikom Srbijom („Službeni glasnik RS“, broj 65/15);
 12. Pravilnik o letenju vazduhoplova („Službeni glasnik RS“, broj 61/15);
 13. Pravilnik o poletanju i sletanju vazduhoplova izvan aerodroma („Službeni glasnik RS“, broj 61/15 );
 14. Pravilnik o pružanju usluga zemaljskog opsluživanja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 61/15);
 15. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota paraglajdera („Službeni glasnik RS“, broj 61/15);
 16. Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS“, broj 61/15);
 17. Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 11/15);

2014. godina

 1. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 132 od 5. decembra 2014. godine godine („Službeni glasnik RS“, broj 141/14);
 2. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 133 od 5. decembra 2014. godine(„Službeni glasnik RS“, broj 141/14);
 3. Pravilnik o uslovima za izdavanje potvrde za postavljanje objekata, instalacija ili uređaja koji emituju ili reflektuju radio-zračenje („Službeni glasnik RS", broj 122/14);
 4. Pravilnik o obavljanju javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 110/14);
 5. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku padobranaca („Službeni glasnik RS“, broj 110/14);
 6. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 129 od 28. jula 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 95/14);
 7. Naredba o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd („Službeni glasnik RS“, broj 74/14);
 8. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 126 od 26. marta 2014. godine („Službeni glasnik RS“, broj 55/14);
 9. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu postupanja sa državnim pismom Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva i proceduri obaveštavanja o odstupanjima domaćih propisa od međunarodnih standarda i prakse („Službeni glasnik RS“, broj 34/14);
 10. Pravilnik o radnom vremenu kontrolora letenja na operativnom radnom mestu („Službeni glasnik RS“, broj 33/14);
 11. Pravilnik o operativnoj dozvoli za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 10/14 i 16/15);
 12. Pravilnik o zajedničkim pravilima za dodelu slotova i usklađivanju redova letenja na aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 10/14);
 13. Odluka Proširene komisije Evrokontrola broj 124 od 4. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS“, broj 2/14);
 14. Izvod iz Odluke Proširene komisije Evrokontrola broj 123 od 4. decembra 2013. godine („Službeni glasnik RS“, broj 2/14);

2013. godina

 1. Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 2. Odluka o obrazovanju Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta („Službeni glasnik RS“, broj 106/13);
 3. Pravilnik o aerodromskim naknadama („Službeni glasnik RS“, broj 71/13);
 4. Pravilnik o obrascu službene legitimacije vazduhoplovnog inspektora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 71/13);
 5. Pravilnik o načinu izrade i formi navigacionih postupaka („Službeni glasnik RS“, broj 71/13);
 6. Pravilnik o letačkom osoblju („Službeni glasnik RS”, broj 33/13 i 61/15) - nezvanični prečišćeni tekst;
 7. Pravilnik o oznakama registracije i obaveznim natpisima vazduhoplova („Službeni glasnik RS”, broj 33/13);
 8. Odluka o visini jedinice rutne naknade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);
 9. Odluka o visini kamatne stope na zakasnelu uplatu rutne naknade („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);
 10. Pravilnik o centrima za obuku i potvrdama o obučenosti vatrogasno-spasilačkog osoblja („Službeni glasnik RS“, broj 24/13);

2012. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku vazduhoplovnih dispečera („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 2. Pravilnik o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 3. Pravilnik o operativnoj dozvoli i zajedničkim pravilima za obavljanje javnog avio-prevoza („Službeni glasnik RS“, broj 54/12, 76/13);
 4. Pravilnik o osmotrenim meteorološkim podacima za izradu vazduhoplovnih aerodromskih klimatoloških informacija („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 5. Pravilnik o vatrogasno-spasilačkoj službi i vatrogasno-spasilačkom obezbeđenju na aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 54/12, 122/14);
 6. Pravilnik o prijavljivanju događaja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 7. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o zajedničkim pravilima za upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 8. Pravilnik o utvrđivanju zahteva za razmak govornih kanala vazduh-zemlja („Službeni glasnik RS“, broj 54/12);
 9. Pravilnik o aerodromima („Službeni glasnik RS“, broj 23/12 i 60/12 - ispravka);
 10. Pravilnik o osnovnim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadležnostima Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 11. Pravilnik o zahtevima za automatske sisteme za razmenu podataka o letu („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 12. Pravilnik o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 13. Pravilnik o letilištima i terenima („Službeni glasnik RS“, broj 23/12 i 33/13);
 14. Pravilnik o preuzimanju evropskih propisa o uspostavljanju Zajedničkog preduzeća za razvoj nove generacije Evropskog sistema za upravljanje vazdušnim saobraćajem (SESAR) („Službeni glasnik RS“, broj 23/12);
 15. Pravilnik o dozvoli za obavljanje pregleda obezbeđivanja („Službeni glasnik RS“, broj 23/12 i 10/14);

2011. godina

 1. Pravilnik o merilima za obračun i određivanje visine naknada za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, broj 98/11, 71/13 i 16/15);
 2. Pravilnik o detaljnim merama za primenu zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u vazduhoplovstvu ("Sl. glasnik RS", br. 78/11 i 10/14);
 3. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o upravljanju vazdušnim prostorom i fleksibilnom korišćenju vazdušnog prostora ("Sl. glasnik RS", br. 69/11);
 4. Pravilnik o preuzimanju propisa Evropske unije o interoperabilnosti evropske mreže upravljanja vazdušnim saobraćajem ("Sl. glasnik RS", br. 69/11);
 5. Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova na koje se ne primenjuje DEO-21 ("Sl. glasnik RS", br. 69/11 i 110/14);
 6. Pravilnik o obezbeđivanju kontinuirane plovidbenosti vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja i o odobravanju vazduhoplovno-tehničkih organizacija i osoblja koje se bave ovim poslovima („Službeni glasnik RS“, broj 32/11, 23/12 i 27/12-ispravka i 10/14);
 7. Pravilnik o uslovima za izdavanje, izmenu, suspenziju ili stavljanje van snage potvrde o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza balonom („Službeni glasnik RS“, broj  32/11);
 8. Pravilnik o dozvolama za održavanje balona i vazdušnih brodova („Službeni glasnik RS“, broj  32/11 i 23/12);
 9. Pravilnik o potvrdama o obučenosti vazduhoplovnog meteorološkog osoblja i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj  32/11 i 24/13) - nezvanični prečišćeni tekst;
 10. Pravilnik o uslovima i načinu izdavanja i važenja sertifikata za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi („Službeni glasnik RS“, br 32/11, 54/12 i 24/13) - nezvanični prečišćeni tekst;
 11. Odluka o definisanju međusobnih obaveza Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. i Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije po osnovu učešća u raspodeli prihoda od terminalnih naknada („Službeni glasnik RS“, broj  32/11);
 12. Odluka o obrazovanju Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  20/11);
 13. Pravilnik o pružanju usluga iz vazduha i prevozu za sopstvene potrebe („Službeni glasnik RS“, broj  19/11);
 14. Pravilnik o dopuni zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  19/11 i 10/14);
 15. Pravilnik o odstupanju od zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  19/11);
 16. Pravilnik o inspekciji Komisije u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  19/11);
 17. Uputstvo o načinu obračuna i plaćanju naknade za unapređenje vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj  17/11);
 18. Pravilnik o visini naknada koje se plaćaju Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 13/11);
 19. Pravilnik o zajedničkim pravilima u oblasti obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 20. Pravilnik o bezbednosnom pregledu stranih vazduhoplova na platformi aerodroma („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 21. Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje obavlja poslove snabdevanja vazduhoplova gorivom i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 22. Pravilnik o sertifikaciji vazduhoplova i drugih vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja u oblasti plovidbenosti i zaštite životne sredine i o izdavanju dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti organizacijama za proizvodnju i projektovanje („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 23. Pravilnik o vazduhoplovnom tehničkom osoblju pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi i centrima za obuku („Službeni glasnik RS“, br  2/11);
 24. Pravilnik o uspostavljanju sistema bezbednosnih garancija za računarske programe pružalaca usluga u vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br  2/11 i 54/12);
 25. Pravilnik o sadržini obrasca i načinu izdavanja službene legitimacije proverivača Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);
 26. Uputstvo o sadržini, načinu izdavanja i obrascu službene legitimacije lica s liste stručnjaka za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova i o načinu vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama („Službeni glasnik RS“, broj  2/11);

2010. godina

 1. Pravilnik o ultralakim vazduhoplovima („Službeni glasnik RS“, broj 68/10);
 2. Pravilnik o načinu rada Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja u sprovođenju inspekcije standardizacije („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 3. Pravilnik o taksama i naknadama koje ubira Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 4. Pravilnik o uređenju  i sastavu odbora za žalbe Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);
 5. Pravilnik o pružanju usluga kalibraže iz vazduha („Službeni glasnik RS“, broj 14/10);

2009. godina

 1. Pravilnik o primenjivanju tehničkih uslova za plovidbenost vazduhoplova, motora, elise, delova i uređaja ili njihovih delova („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 93/09);
 2. Pravilnik o istraživanju udesa i ozbiljnih nezgoda civilnih vazduhoplova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 71/09 i 1/10);
 3. Pravilnik o dozvoli inženjera letača i centrima za obuku („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 39/09);

2008. godina

 1. Pravilnik o dozvolama i centrima za obuku pilota helikoptera („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 101/08);
 2. Pravilnik o organizaciji radnog vremena članova posade civilnog vazduhoplova („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 101/08, 16/09, 93/09, 14/10, nezvanični prečišćeni tekst);
 3. Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja uverenja o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-transporta („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.33/08, 39/09, 14/10, nezvanični prečišćeni tekst);

2006. godina

 1. Odluka o visini naknade za korišćenje usluga obezbeđenja vazdušnog saobraćaja u oblasti terminalnih kontrola letenja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 91/06, 45/07);

2005. godina

 1. Pravilnik o dozvolama letačkog osoblja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.30/05);
 2. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku letačkog osoblja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.37/05);
 3. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku osoblja koje obavlja poslove kontrole ispravnosti površina za kretanje vazduhoplova, objekata i instalacija aerodroma („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 47/05);
 4. Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava centar za obuku  osoblja koje obavlja poslove prihvata i otpreme vazduhoplova, putnika i stvari na vazduhoplovnom pristaništu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br.47/05);

2004. godina i ranije godine

 1. Pravilnik o uvođenju smanjenih normi vertikalnog razdvajanja vazduhoplova u vazdušnom prostoru Savezne Republike Jugoslavije („Službeni list SRJ“; br.68/01);
 2. Pravilnik o načinu predaje i vraćanja hladnog i vatrenog oružja i municije i pretresu lica i stvari u javnom aviotransportu („Službeni list SRJ“; br.13/00);
 3. Pravilnik o prostoru, prostorijama, tehničkoj opremi i načinu vršenja kontradiverzionog pregleda na aerodromu („Službeni list SRJ“; br.13/00);
 4. Pravilnik o načinu izbacivanja hemijskih sredstava iz vazduhoplova („Službeni list SFRJ“; br. 62/80, 52/83, 40/95);
 5. Pravilnik o načinu izdavanja odobrenja za letenje vazduhoplova („Službeni list SFRJ“; br. 43/82);
 6. Uredba o bezbednosti na vazduhoplovnom pristaništu („Službeni list SFRJ“; br. 73/87, 2/93);
 7. Pravilnik o održavanju objekata, opreme i instalacija od značaja za bezbednost vazdušne plovidbe na aerodromu („Službeni list SFRJ“; br.9/84);
 8. Pravilnik o službi hitne pomoći na aerodromu („Službeni list SFRJ“; br.57/78, 40/95);