Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 21.05.2018 16:51:30

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Обезбеђивање у ваздухопловству скуп је мера људских и материјалних потенцијала којима се ваздухопловство обезбеђује од незаконитих радњи. Мере обезбеђивања у ваздухопловству спроводе се у складу са домаћим законима, подзаконским актима и усвојеним програмима а на основу међународних стандарда које је прописала Међународна организација цивилног ваздухопловства (ICAO), Европска конференција цивилног ваздухопловства (ECAC) и Европска унија.

Влада Републике Србије 2011. године усвојила је трећу верзију Националног програма за обезбеђивање у ваздухопловству који представља основни акт за спровођење мера обезбеђивања у ваздухопловству.
 
Исте године, Влада Републике Србије је на основу Закона о ваздушном саобраћају донела одлуку о образовању Националног комитета за обезбеђивање у ваздухопловству, ради усклађивања деловања органа и организација који спроводе мере обезбеђивања у ваздухопловству и давања препорука како да се те мере побољшавају.
 
У складу са Законом о ваздушном саобраћају и Националним програмом за обезбеђивање у ваздухопловству, Управни одбор Директората одобрио је Програм обуке у области обезбеђивања у ваздухопловству и Програм за контролу квалитета мера обезбеђивања у ваздухопловству. Овим програмима се обезбеђује да сва лица која раде у цивилном ваздухопловству или за цивилно ваздухопловство, буду обучена у складу са међународним стандардима и да их примењују. Поред тога, обезбеђује се континуирано контролисање примене мера обезбеђивања у ваздухопловству и одржавање система обезбеђивања у ваздухопловству на захтеваном нивоу.
 
Систем обезбеђивања у ваздухопловству Републике Србије је под сталном провером стручних тимова ICAO-a, ECAC-a и Европске комисије. После редовних, основних и додатних провера целокупног система обезбеђивања експерти су константовали висок степен усаглашености обезбеђивања ваздухопловства у Србији са најсавременијим међународним стандардима.