Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.06.2018 13:41:13

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је за издавање, продужавање и одузимање дозвола,односно лиценци  ваздухопловном особљу  као и центрима за  њихову обуку.
 
Дозволе се издају после спроведених програма обуке за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и после детаљне провере знања и лекарских прегледа. Једном стечена дозвола продужава се после одређеног временског периода који је дефинисан Правилником. Детаље у вези са регулисањем ове делатности можете погледати за сваку категорију ваздухопловног особља посебно и за центре за обуку ваздухопловног особља. посебно, кликом на назив делатности. О прописима који уређују ову област, детаљније у РЕГУЛАТИВИ.
 
Обавештење
 
Од 01. јуна 2015. године Републичка административна такса износи 800,00 РСД (Сл. Гласник РС број 45/15)
 
Обавештење за испитиваче
 
Обавештавају се сертификовани испитивачи, којима важност сертификата истиче током 2016. године,  да ће Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије организовати семинар освежења знања испитивача, у просторијама ДЦВ,  у Скадарској 23 у Београду:
 
Термини одржавања семинара:
 • За TRE (A):   24.03.2016. од 10.00 часова
 • За FE (A, H, S, B), CRE, FIE (A, H, B, S):    25.03.2016. од 10.00 часова 
Програм семинара:
 1. ПРАВИЛНИК О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ – („Сл. гласник РС” број 33/13 и 61/15) (Структура, примена, увођење нових овлашћења)
 2. ПОТЕШКОЋЕ И ЕВИДЕНТИРАНИ ПРОБЛЕМИ У РАДУ И КООРДИНАЦИЈИ ДИРЕКТОРАТ – ИСПИТИВАЧИ
 3. ОБАВЕШТАВАЊЕ О НАМЕРИ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВЕДЕНИМ ИСПИТИМА/ПРОВЕРАМА (Уједначавање критеријума)
 4. Додатак 9 ПРАВИЛНИКА О ЛЕТАЧКОМ ОСОБЉУ (Обука, практични испит и провера стручности за MPL, ATPL, овлашћења за летење на типу и класи и провера стручности за IR)
 5. FCL.740 ВАЖЕЊЕ И ОБНОВА ОВЛАШЋЕЊА ЗА ЛЕТЕЊЕ НА КЛАСИ И ТИПУ (AMC1 FCL.740(b), AMC1 FCL.520.A; FCL.520.H)
 6. ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - („Сл. гласник РС ", бр. 97/2008, 104/2009 – др. закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) (Основне и казнене одредбе)
 7. CRM
 8. ЉУДСКЕ МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА
 9. AIRMANSHIP
 10. ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА И ДИСКУСИЈЕ

Потврду о присуству семинару послати на е-адресе: tjokanovic@cad.gov.rs  или  jon.fernandez@cad.gov.rs