Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.02.2018 16:17:42

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

План и програм организовања трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству, усклађен са међународним стандардима, сходно својим овлашћењима, прописао је директор Директората. 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије је надлежан за потпуну организацију трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству Републике Србије у складу са Планом и Програмом организовања трагања и спасавања у цивилном ваздухопловству Републике Србије, а на основу ICAO-Aneksа 12. Чикашке конвенције и Закона о ваздушном саобраћају.
 
Послови Директората у области трагања и спасавања се односе на:
 
  • организовање центра за трагање и спасавање;
  • вршење обуке за поступке трагања и спасавања;
  • одређивање учесника у поступку трагања и спасавања.