Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.05.2018 05:59:37

Добродошли на нову  kdfnksdfs 
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ, НАВИГАЦИЈСКИХ И НАДЗОРНИХ СИСТЕМА И УРЕЂАЈА
(Communication Navigation Surveillance Department – CNS Department) 
 

Одељење CNS прати и примењује међународне прописе, стандарде и препоручну праксу и израду предлога појединачних правних аката и прописа, усaглашавање са релевантним међународним прописима; спроводи функцију националног надзорног тела Републике Србије у области комуникацијских, навигацијских и надзорних система и уређаја; спроводи основне, периодичне и додатне провере, као и инспекцијски надзор над пружаоцем услуга из области CNS; врши надзор при увођењу нових CNS система и уређаја, надзор интероперабилности CNS система и поступака, као и надзор над спровођењем обуке техничког особља пружаоца услуга.

Oдељење CNS је надлежно за координацију ваздухопловних ресурса као што су ваздухопловне фреквенције, кодови радарских интерогатора, 24-битне адресе транспондера на земљи, као и аналитичке послове у вези са препрекама за рад CNS уређаја или безбедносним догађајима који укључују технику.