Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.06.2018 13:42:15

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Одељење саобраћајне делатности

 
Напомена: За исправан преглед форми, PDF документ је потребно отворити у актуелној верзији апликације Adobe Reader
 

Јавни авио-превоз

 1. ДЦВ-ОПС-ОБ-600 Поступак издавања сертификата ваздухопловног оператера (Основна провера)
 2. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за прибављање претходне сагласности на закључење уговора о закупу ваздухоплова
 3. ДЦВ-ОПС-ОБ-701 Обавештење о давању ваздухоплова у закуп са посадом
 4. ДЦВ-ОПС-ОБ-702 Захтев за одобрење алтернативног начина усаглашавања
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-703 Обавештење о промени за коју није потребно одобрење
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-704 Обавештење о закључењу уговора о подели кода
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-705 Обавештење о именовању лица за спровођење провере на линији
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-709 Изјава о намери
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-710 Листа усаглашености авиона са одредбама CAT.IDE.A Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-711 Захтев за издавање/измену сертификата ваздухопловног оператера
 13. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 14. ДЦВ-ОПС-ОБ-713 Листа усаглашености процедура и поступака оператера са примењивим захтевима Правилника о јавном авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 15. ДЦВ-ОПС-ОБ-714 Листа усаглашености хеликоптера са одредбама CAT.IDE.H Правилника о јавом авио-превозу („Службени Гласник РС“, број 110/14)
 16. ДЦВ-ОПС-ОБ-715 Захтев за стицање овлашћења инструктора за стручно оспособљавање лица за послове у транспорту опасног терета у ваздушном саобраћају
 17. ДЦВ-ОПС-ОБ-717 Опис поступка издавања оперативне дозволе
 18. ОПС-206 Листа усаглашености са одредбама JAR 26
 19. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 20. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 21. ОПС-290 Захтев за издавање одобрења за употребу уређаја за симулирање лета
 22. ОПС-800 Захтев за издавање оперативне дозволе
 

Посебне делатности у ваздушном авио-саобраћају

 1. ОПС-203 Захтев за измену потврде о оспособљености
 2. ОПС-207 Захтев за одобрење/прихватање измене
 3. ОПС-211 Листа усаглашености са захтевима из секције IV (инструменти, подаци и опрема) правилника који регулише пружање услуга из ваздуха и превоз за сопствене потребе сложеним моторним ваздухопловима
 4. ОПС-212 Листа усаглашености оперативног приручника са одребама правилника којим је регулисано пружање услуга из ваздуха и превоз за соптвене потребе сложеним моторним ваздухопловом
 5. ОПС-230 Извештај вође ваздухоплова о продужењу времена летачке дужности
 6. ОПС-231 Извештај вође ваздухоплова о скраћењу одмора
 7. ОПС-290 Захтев за издавање одобрења за употребу уређаја за симулирање лета
 8. ДЦВ-ОПС-ОБ-700 Захтев за прибављање претходне сагласности на закључење уговора о закупу ваздухоплова
 9. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 10. ДЦВ-ОПС-ОБ-707 Орјентациони план обуке ваздухопловно овлашћеног особља по програмима из Оперативног приручника део Д
 11. ДЦВ-ОПС-ОБ-708 Захтев за прихватање одговорног лица
 12. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 

Некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом

 1. ОПС-102 Декларација (изјава оператера који користи сложени моторни ваздухоплов за превоз за сопствене потребе)
 2. ОПС-207 Захтев за одобрење/прихватање измене
 3. ОПС-211 Листа усаглашености са захтевима из секције IV (инструменти, подаци и опрема) правилника који регулише пружање услуга из ваздуха и превоз за сопствене потребе сложеним моторним ваздухопловима
 4. ОПС-290 Захтев за издавање/обнављање одобрења за употребу уређаја за симулирање лета (УСЛ)
 5. ДЦВ-ОПС-ОБ-706 Потврда о спроведеној корективној мери
 6. ДЦВ-ОПС-ОБ-712 Захтев за продужење рока за спровођење корективне мере
 7. ДЦВ-ОПС-ОБ-716 Захтев за издавање/измену листе посебних овлашћења оператера који обавља некомерцијално летење сложеним моторним ваздухопловом