Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.05.2018 06:00:15

Добродошли на нову  kdfnksdfs 
Одељење аеродрома функционише у оквиру Сектора за ваздушну пловидбу, аеродроме и обезбеђивање Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.
 
Одељењe аеродрома  обавља најсложеније управне, регулаторне и послове непосредног инспекцијског надзора и са њим повезане студијско-аналитичке и нормативно-правне послове који се односе на: пројектовање, изградњу, реконструкцију, коришћење и одржавање аеродрома, летилишта и терена; рад, организацију рада, стручно оспособљавање и начин вршења стручних послова ваздухопловно-стручног особља.
 
Одељење врши припрему предлога мера за унапређење стања на аеродромима и летилиштима; обавља управне и стручне послове у вези са изградњом, реконструкцијом и одржавањем аеродрома, летилишта и хелиодрома.
 
Одељење учествује у изради ваздухопловних прописа који се односе на: аеродроме у складу са међународним конвенцијама, стандардима и препорукама; сагласности и одобрења за изградњу и употребу аеродрома и летилишта и других објеката на или у околини аеродрома; утврђивање оспособљености центара за обуку и програма за обуку ваздухопловног стручног особља и друге послове у вези са делокругом рада сектора.
 
Обавештење
 
Обавештавају се подносиоци захтева за легализацију објеката да захтеве за издавање сагласности које по Закону о ваздушном саобраћају издаје Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, достављају преко органа надлежног за послове легализације објеката. За тако примљене захтеве Директорат не наплаћује таксу.  
 
Извод из Закона о ваздушном саобраћају, међународне прописе и подзаконске прописе о аеродромима погледајте у РЕГУЛАТИВИ