Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.05.2018 06:10:21

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Обавештења
 1. Семинар о стандардизацији рада испитивача
Испити
Теоријски испити
 1. Распоред за 2016. годину и упутство за полагање теоријских испита
 2. Прилог о дистрибуцији питања и дужини трајања теориских питања
Практични испити - Обрасци
 1. PEL 103(MPA&SP-HPA complex) - Извештај са практичне обуке, практичног испита и провере стручности за стицање, продужење и обнову овлашћења за летењe на типу авиона са више пилота и сложеном типу авиона високих перформанси са једним пилотом, извештај са провере стручности за продужење и обнову овлашћења IR(A) и извештај са практичног испита за стицање дозволa ATPL(A) и MPL
 2. PEL 103(SPA&SP-HPA non-complex) - Извештај са провере практичне обучености, практичног испита и провера стручности за стицање,продужење или обнову овлашћења за летење на класи или типу авиона са једним пилотом са изузетком сложених (complex) авиона високих перформанси
 3. PEL 103CPL(A)-Извештај са практичног испита за стицање дозволе професионалног пилота авиона
 4. PEL 103PPL(A)- Извештај са практичног испита за стицање дозволе приватног пилота авиона
 5. PEL 103IR(A)- Извештај са практичног испита за стицање овлашћења за инструментално летење
 6. PEL 103I(A)- Извештај са процене оспособљености за стицање инструкторских сертификата на авиону
 7. PEL 103E(A) - Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача
Испитивачи
 1. Директива о категоријама, процедури одлучивања приликом издавања, проширења, продужењу важности, обнови и одузимању ауторизације испитивача (авион/хеликоптер)
 2. Приручник за испитиваче у лету
 3. Листа овлашћених испитивача
 4. Листа овлашћених страних испитивача