Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.05.2018 06:22:51

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Летачко особље - Једрилице (PART-FCL)

 

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1(S) Захтев за издавање дозволе/методе полетања
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2(S) Захтев за упис/продужење/обнову овлашћења/додатних овлашћења
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3(S) Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-4(S) Захтев за издавање/продужење/проширење сертификата испитивача
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-5(S) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-6(S) Захтев за уклањање ограничења из дозволе/овлашћења
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-401(S) Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота једрилице
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-402(S) Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-402I(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата инструктора на једрилици
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-404(S) Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-406(S) Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота једрилице у PART-FCL дозволу
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-407(S) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота једрилице стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1
 

Правилници, упутства и инструкције

 1. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 и 445/2015
 2. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.
 3. Прихватљиви начини усаглашавања и упутство – PART-FCL
 4. Прихватљиви начини усаглашавања и упутство – PART-ORA
 5. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених дозвола пилота једрилице
 6. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених овлашћења,сертификата и оспособљења
 7. Кратaк преглед услова за лиценцирање пилота једрилица
 

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ- N401(S) Захтев за стицање потврде о праву на обучавање центра за обуку пилота једрилица
 2. ДЦВ-PEL-ОБ- N402(S) Захтев за измену документације центра за обуку пилота једрилица
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N403(S)- Извештај са провере
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802 Листа провере оперативног приручника
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803 Листа провере приручника о обуци(ТМ)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804 Листа провере за процену система за праћење усаглашености
 7. EASA Form 143 issue 1 Потврда о праву на обучавање
 8. Листа овлашћених центара за обуку 
Испити
Теоријски испити
 1. Распоред за 2016. годину и упутство за полагање теоријских испита
Практични испити - Обрасци
 1. ДЦВ-PEL-ОБ-403(S) Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота једрилице
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-403I(S) Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-403E(S) Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача
Испитивачи
 1. Листа овлашћених испитивача