Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 26.05.2018 06:23:14

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1(B) Захтев за издавање дозволе/овлашћења
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2(B) Захтев за проширење групе/класе
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3(B) Захтев за упис/проширење/продужење/обнову инструкторског сертификата
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-4(B) Захтев за издавање/продужење/проширење сертификата испитивача
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-5(B) Захтев за издавање дупликата дозволе/сертификата
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-6(B) Захтев за уклањање ограничења
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-501(B) - Пријава за полагање теоријског испита за стицање дозволе пилота балона
 8. ДЦВ-PEL-ОБ-502(B) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота балона
 9. ДЦВ-PEL-ОБ-502I(B) - Пријава за полагање практичног испита за стицање дозволе пилота балона
 10. ДЦВ-PEL-ОБ-504(B) - Пријава за процену оспособљености за стицање сертификата испитивача
 11. ДЦВ-PEL-ОБ-506(B)- Захтев за конверзију националне JAR неусаглашене дозволе пилота балона у PART-FCL дозволу
 12. ДЦВ-PEL-ОБ-507(B) - Захтев за проверу услова за конверзију дозволе пилота балона стечене у иностранству издатe у складу са ICAO ANNEX 1
 

Правилници и инструкције

 1. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13 и 61/15 ) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011, 290/2012, 70/2014, 245/2014 и 445/2015
 2. Правилник о летачком особљу („Службени гласник РС“, бр. 33/13) којим се преузимају Уредбе Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 и бр. 290/2012.
 3. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-FCL
 4. Прихватљиви начини усаглашавања и упуство – PART-ORA
 5. Инструкције за конверзију националних JAR неусаглашених дозвола пилота балона
 

Центри за обуку

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-N501(B)- Захтев за стицање  потврде о праву на обучавање центра за обуку падобранаца
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-N502(B)- Захтев за измену документације центра за обуку падобранаца
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-N503(B)- Извештај са провере
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-802-Листа провере оперативног приручника
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-803-Листа провере приручника о обуци(ТМ)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-LP-804- Листа провере за процену система за праћење усаглашености
 7. EASA Form 143 issue 1 Потврда о праву на обучавање
 8. Листа овлашћених центара за обуку 
Испити
 1. ДЦВ-PEL-ОБ- 503(B)- Извештај са практичног испита за стицање дозволе пилота балона
 2. ДЦВ-PEL-ОБ- 503I(B)- Извештај са процене оспособљености за стицање сертификата инструктора летења на једрилици
 3. ДЦВ-PEL-ОБ- 503E(B)- Извештај са процене оспособљености за стицање, продужење, проширење или обнову сертификата испитивача
Теоријски испити
 1. Распоред за 2016. годину и упутство за полагање теоријских испита
Испитивачи
 1. Листа овлашћених испитивача