Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 24.04.2018 14:35:57

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Обрасци

 1. ДЦВ-PEL-ОБ-1(PG) Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Параглајдер)
 2. ДЦВ-PEL-ОБ-2(PG) Захтев за издавање дупликата дозволе (Параглајдер)
 3. ДЦВ-PEL-ОБ-3(PG) Захтев за издавање ауторизације испитивача/пилота ученика (Параглајдер)
 4. ДЦВ-PEL-ОБ-1(ULA) Захтев за издавање дозволе/упис овлашћења (Ултралаки ваздухоплов)
 5. ДЦВ-PEL-ОБ-2(ULA) Захтев за продужење/обнову важења овлашћења у дозволи пилота (Ултралаки ваздухоплов)
 6. ДЦВ-PEL-ОБ-3(ULA) Захтев за издавање ауторизације испитивача/пилота ученика (Ултралаки ваздухоплов)
 7. ДЦВ-PEL-ОБ-4(ULA) Захтев за издавање дупликата дозволе/ауторизације (Ултралаки ваздухоплов)
 8. PEL 100 Захтев за ванредни термин теоријског испита
 9. PEL-301 ARB Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Акробатско летење)
 10. PEL-301 B Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Балон)
 11. PEL-301 FI(B) Пријава за полагање теоријског и практичног испита (инструктор летања пилота балона)
 12. PEL-301 FI(G) Пријава за полагање теоријског и практичног испита (инструктор једриличарства)
 13. PEL-301 FI(HG) Пријава за полагање теоријског и практичног испита (наставник летења змајем)
 14. PEL-301 FI(P) Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Инструктор падобранства)
 15. PEL-301 FI(PG) Пријава за полагање практичног испита (инструктор парагладинга)
 16. PEL-301 FI(ULA) Пријава за полагање теоријског и практичног испита (инструктор летења пилота ултралаког авиона)
 17. PEL-301 G Пријава за полагање теоријског и практичног испита (једрилице)
 18. PEL-301 HG Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Змај)
 19. PEL-301 P Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Падобранац)
 20. PEL-301 PAT Пријава за полагање теоријског и практичног испита (испитивање прототипова)
 21. PEL-301 PG Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Параглајдера)
 22. PEL-301 ULA Пријава за полагање теоријског и практичног испита (Ултралаки)
 23. PEL-303 Извештај комисије о резултату провере стручне обучености
 24. PEL-304 Пријава за стицање/проширење/обнову посебног овлашћења испитивача (G, ULA, HG, PG, P, FB)
 25. PEL-305 Захтев за валидацију летачке дозволе или овлашћења
 26. PEL-307 Захтев за проверу услова за конверзију дозволе летачког особља стечене у иностранству издатe у складу са ICAO Annex 1 (једрилица, слободни балон, навигатор летач, ултралаки авион)
 27. PEL-308 Захтев за ауторизацију инструктора теориjске наставе
 

Правилници

 1. Правилник о дозволама летачког особља из 2005 године 
 2. Одредбе овог правилника важе само у домену стицања дозвола и овлашћења пилота слободног балона, пилота једрилице, кабинског особља и навигатора летача.
 3. Правилник о ултралаким ваздухопловима („Службени гласник РС“, број 68/10)
 4. Правилник о падобранству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 77/07)
 5. Правилник о центрима за обуку падобранаца („Службени гласник Републике Србије“, бр.77/07)
 6. Правилник о дозволама пилота параглајдера и центрима за обуку („Службени гласник Републике Србије“, број 71/09)
 

Центри за обуку

 1. PEL-601 Захтев за регистрацију организације за обуке - ATO
 2. PEL-602 Захтев измену оперативног приручника и приручника о обуци 
Испити
Теоријски испити
 1. Распоред за 2016. годину и упутство за полагање теоријских испита
Практични испити
 1. Листа провере у ваздуху -FI(T)
 2. Листа провере у ваздуху - моторни змај
 3. Листа провере у ваздуху-кабинско особље
Књиге питања Једрилица
 1. Комуникације
 2. Људске могућности и ограничења
 3. Метеорологија
 4. Навигација
 5. Оперативне процедуре
 6. Опште знање о ваздухоплову
 7. Перформансе лета и планирање
 8. Познавање својства падобрана
 9. Теорија летења
 10. Ваздухопловни прописи
Књиге питања Ултралаки ваздухоплови
 1. Комуникације
 2. Људске могућности и ограничења
 3. Метеорологија
 4. Навигација
 5. Оперативне процедуре
 6. Опште знање о ваздухоплову
 7. Опште знање о ваздухоплову - моторни змај
 8. Перформансе лета и планирање
 9. Теорија летења
 10. Ваздухопловни прописи