Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.06.2018 13:47:53

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Група за ваздухопловну медицину прописује и усваја медицинске захтеве и услове за транспортне и професионалне пилоте авиона и хеликоптера, инжењере летаче, навигаторе летаче, приватне пилоте авиона и хеликоптера, пилоте слободног балона, пилоте једрилице, пилоте ултралаког авиона, пилоте змаја, пилоте параглајдера, падобранце, кабинско особље и контролоре летења.
 
Ваздухопловно-медицински прегледи одређују способност ваздухоповног особља да безбедно обављају своје професионалне дужности. То је од великог значаја као допринос безбедности летења, а истовремено и помоћ у очувању њиховог здравља током каријере.
 
Медицинска сертификација се спроводи у складу са највишим међународним и националним прописима.
 
У циљу усвајања измењене европске регулативе и остваривања општег признавања дозвола од стране других европских земаља, усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о летачком особљу („Службени гласник РС“, број 61/15), који је заснован на:
 
  1. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 1178/2011 од 03. новембра 2011.г., којом се дефинишу технички захтеви и административне процедуре које се односе на ваздухопловно летачко особље (COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011)(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:311:SOM:EN:HTML),
  2. Уредби Комисије (ЕУ) бр. 290/2012 од 30. марта 2012.г., којом се врши допуна и измена прописа број 1178/2011 који дефинише техничке захтеве и административне процедуре које се односе на ваздухопловно летачко особље(COMMISSION REGULATION (EU) No 290/2012 of 5.April 2012)(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:100:SOM:EN:HTML)
 
ANNEX IV[PART-MED] Правилника поставља захтеве за медицинску сертификацију летачког особља.
 
Прихватљиви начини усаглашавања (Acceptable means of compliance (AMC)) и Упутства (Guidance Material (GM) to Part MED), на које упућују одредбе овог правилника, примењују се као препоручена пракса и доступни су на: https://www.easa.europa.eu/agency-measures/docs/agency-decisions/2011/2011-015-R/AMC and GM on the medical certification of pilots and medical fitness of cabin crew.pdf
 
Медицинска сертификација контролора летења се спроводи у складу са Правилником о дозволама контролора летења, центрима за обуку и ваздухопловно-медицинским центрима („Службени гласник РС“, број 83/15); који је заснован на: COMMISSION REGULATION (EU) 2015/340 of 20 February 2015.
 
Прихватљиви начини усаглашавања (Acceptable means of compliance (AMC)) и Упутства (Guidance Material (GM) to Part ATCO. MED), на које упућују одредбе овог правилника, примењују се као препоручена пракса и доступни су на: https://easa.europa.eu/document-library/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials/part-atcomed-amc-gm-initial
 
AMS је одговорaн за издавање лекарских уверења класе 1, класе 2, класе 3, за иницијално доношење ограничења, суспензије или одбијања издавања лекарског уверења.