Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.06.2018 13:41:59

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Ваздухопловно-медицински Центри (Aeromedical Centres - AeMCs) и Овлашћени лекари (Aeromedical Examiners - AMEs) 

Систем ваздухопловно-медицинских испитивача састоји се од 2 Ваздухопловномедицинска Центра (AеMC) и 7 Овлашћених лекара (AMEs).

Ваздухопловномедицински Центри су:

Ваздухопловно - медицински институт -
ВМИ, 
RS-AeMC/001, са седиштем у  Војномедицинској Академији,
Београд
Црнотравска 17
Тел. 011 2661 336 
Факс. 011 2661 339
 
 
 
 
 
 
Ординација медицине рада - Ваздухопловномедицински центар, 
RS-AeMC/002,
у саставу Ер Србије, лоциран на аеродрому Никола Тесла.
Београд
Аеродром "Никола Тесла", 
Индустријска зона, 
Зграда школског центра Ер Србије, 
Булевар Уметности 16
Тел. 011 267 5774
Факс. 011 267 5260
Е-mail. jatmedical@jat.com
 
 
Овлашћени лекари (AMEs) су овлашћени за: 
-класу 1, класу 2 и LAPL;
-класу 2 и LAPL
 
Овлашћени лекар класе 1 може  вршити здравствене прегледе  имаоца дозвола свих нивоа.
 
Овлашћени лекар класе 2  је овлашћен да може обављати иницијалн лекарски преглед , преглед за обнављање и продужавање лекарског уверења имаоца дозвола класе 2.