Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 25.06.2018 13:52:43

Добродошли на нову  kdfnksdfs 

Обрасци

  1. ANS - MET - 1 Захтев за проверу испуњености услова центра за обуку ваздухопловног метеоролошког особља (ВМО)
  2. ANS - MET - 3 Захтев за продужење потврде о праву на обучавање ВМО
  3. ANS - MET - 4 Захтев за сагласност на прoмену услова рада центра за обуку ВМО
  4. ANS - MET - 5 Захтев за одобрење листа наставног особља за обуку ВМО
  5. ANS - MET - 6 Захтев за одобрење листе критеријума за наставно особље за обуку ВМО
  6. ANS - MET - 7 Захтев за одобрење програма обуке ВМО

Правилници

  1. Правилник о потврдама о обучености ваздухопловног метеоролошког особља и центрима за обуку („Службени гласник РС“, број 32/11); 

Центри за обуку ВМО

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Центар за обуку
Трг Николе Пашића 10
11000 Београд
Србија
Тел:+381 11 321 81 23
Факс: +381 11 324 04 56
E-mail: kl@smatsa.rs
НАПОМЕНА: 
Потврда о праву на обучавање ВМО издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;  Број потврде: SRB-MET-TO-02 од 05. 07. 2013. године.