Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије - 20.02.2018 16:19:40

Добродошли на нову  kdfnksdfs 
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије овлашћен је за издавање одобрења страним авио-превозиоцима за обављањем међународног јавног авио-превоза.
 
Одобрења се издају у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15), Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, број 88/10) и Законом о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник PС“, број 107/2014).
  1. Одобрење за обављање редовног јавног авио-превоза и за обављање серије чартер летова, коју чини више од четири лета, посебно за летњи, а посебно за зимски саобраћајни период
  2. Одобрење за обављање појединачних чартер летова и серије чартер летова, коју чине до 4 лета, као и за обављање авио-такси превоза и хитних медицинских летова
  3. Одобрење за транспорт и транзит наоружања, војне опреме и опасног терета ваздушним путем са, на или преко територије Републике Србије, као и изузеће од забране транспорта опасног терета ваздушним путем.
 
Контакт:
 
Захтев за издавање одобрења страним авио-превозиоцима за обављање међународног јавног авио-превоза са Републиком Србијом подноси се електронском поштом на адресу 
flight-permissions@cad.gov.rs или телексом (SITA: BEGOMYA, AFS: LYBNYAYX).
 
Телефони:
+381 11 292 7016,
+381 11 292 7019,
+381 11 292 7047.